Menü
Sosyal Medya
Arama
19 Mayıs 2022 - Perşembe
 • USD
  15.9773
 • EURO
  16.7741
 • Gram Altın
  933.0211
 • Çeyrek Altın
  1506.8291
Adana 18 °C

"KÜRESEL SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN HEMŞİRELİĞE YATIRIM YAPIN, HAKLARINA SAYGI GÖSTERİN"

SES Adana Şubesi Eş Başkanı Halide İnci, Hemşireler Haftası nedeniyle yazılı açıklama yayınladı.

SES Adana Şube Eş Başkanı Halide İnci yapmış olduğu açıklamalarında şu ifadelere yerverdi:

KÜRESEL SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN HEMŞİRELİĞE YATIRIM YAPIN, HAKLARINA SAYGI GÖSTERİN

Sağlık hizmetinin vazgeçilmez parçasını oluşturan ve insanlık tarihi kadar eski olan hemşirelik mesleğinin toplumsal bir saygınlığı olsa da yetkililer den hak ettiği değeri görmemektedir. Doğumdan ölüme, bulaşıcı olmayan hastalıklardan enfeksiyon hastalıklarına, akıl sağlığından kronik durumlara, hastanelerde, topluluklarda ve evlerde hemşireler herkes için erişilebilir, uygun maliyetli, birey merkezli, bütüncül bakım sağlamaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde, hemşirelik uygulaması kanunla tanımlanır ve yönetilir. Ülkemizde de ilk Hemşirelik Kanunu 1954 yılında çıkarılmıştır. Bu Kanun değişik tarihlerde düzenlenmiş, son olarak ise 2011 yılında güncellenmiştir. Ancak hemşirelik meslek tanımı ve branşlaşma getirmesine rağmen meslek üzerindeki belirsizlikler devam etmektedir.

Özellikle mali, özlük ve sosyal haklar verilmemiş, hemşirelik görev tanımı yapılmış olmasına rağmen bağımsız bir meslek haline gelmemiştir.

Her yıl 12- 18 Mayıs tarihleri arası hemşirelik haftası olarak ve 12 Mayıs ise Hemşirelik günü olarak kutlanmaktadır.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), her yıl Florence Nightingale'in doğum yıldönümü olan 12 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Hemşireler Günü kutlamalarına öncülük etmektedir. Konsey, 2022 Uluslararası Hemşireler Günü için belirlediği, dünya çapında sağlık sistemlerini güçlendirmek için hemşirelik mesleğini koruma, destekleme ve mesleğe yatırım yapma ihtiyacına odaklandığı yeni temasını duyurmuştur:

“Hemşireler: Öncü Bir Ses – Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin”.

COVID-19, dünyadaki sağlık sistemlerine yapılan yetersiz yatırımın neden olduğu zayıflıkları ortaya çıkarmıştır. 2022 Uluslararası Hemşireler Günü teması, bugünün ve yarının sağlık sistemlerini, birey ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürmek için hemşireliğe yatırım yapma, yüksek nitelikli bir hemşirelik işgücü oluşturma ve hemşire haklarını koruma ihtiyacını ifade etmektedir. “Hemşireler salgın boyunca da çok acı çekmiştir.

Gereksiz yere virüse maruz kalmış, halkın saldırılarına maruz kalmış, aşırı iş yüklerinden etkilenmiş ve düşük ücret almaya ve düşük değer görmeye devam etmiştir. Hükümetler sağlık işgücüne yatırım yapmayı ertelemeye devam ederse, bu her yerde sağlık sistemlerinin zararına olacaktır. Sağlık çalışanı olmadan sağlık olmaz! Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlık piyasalaştırılmış, ebe ve hemşirelerin mesleki özerkliği yok sayılmış, mesleki ve özlük hakların iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalışmaya zorlandığı ve sosyal devlet anlayışından çok uzakta bir sağlık hizmeti sunmak zorunda bırakılmıştır. Öncelikle hemşireler ve ebeler yardımcı sağlık personeli, hekim dışı sağlık personeli, sağlık elemanı olarak tanımlanmış, böylece tüm angarya işler yaptırılmaktadır. OECD ülkelerine göre bizde bir hemşire OECD ülkelerindeki 4-5 hemşirenin işini yapmakta OECD ülkeleri seviyesine gelebilmek için en az 600.000. Yeni hemşireye ihtiyaç var demektir.

Acilen Ebe ve hemşirelik mesleğindeki personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir. Atamaları yapılmalıdır Hemşire ve ebeler sayısal az kadro ile çok düşük ücretlerle sağlık hizmeti sunmaktalar. Hemşire ve ebeler yurt dışına gitmekteler veya gitmeye çalışmaktalar onun için yabancı dil kurslarına gidiyorlar.

Peki, hemşireler ne istiyor? Beklentileri neler?

Beklentilerimizi taleplerimizi şöyle sıralayabiliriz;

1-Hemşirelik Kanunu mesleğin özüne yakışır, görev tanımına uygun şekilde düzenlensin, sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olması nedeniyle mesleğin özerklik ilkesi derhal uygulansın

2-Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da görünür hale gelen hemşire sayılarındaki açık giderilsin, OECD ortalamasına yükseltilsin,

3- Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilsin,

4- Fiili hizmet süresi zammı yeniden düzenlensin,

5- Performans ve döner sermaye gibi gelir güvencesi olmayan ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme yerine yoksulluk sınırı üzerinde ve emekliliğe yansıyacak temel ücret verilsin,

6- Analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin, bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin,

7- Her işyerinde 7/24 hizmet veren, ücretsiz kreş sağlansın,

8-Hemşireler için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun, şiddete karşı tüm tedbirler alınsın,

9-Atamalarda liyakat esas alınsın, 10-3600 ek göstergeleri verilsin ve kademeli olarak artırılsın,

11- Hemşire iş gücü planlaması yapılsın, çok sayıda değil nitelikli eğitim veren hemşirelik okulları açılsın,

12. Çalışırken eğitim yapabilmeli meslek içi yükselme liyakata göre yapılmalıdır.

Bu 12 Mayıs Hemşireler günü ve haftasında da mesleğimize sahip çıkıyor, taleplerimiz yerine getirilinceye ve haklarımızı alıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, tüm hemşire arkadaşlarımızı yanımızda olmaya, haklarımızı almak için birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et