Menü
Sosyal Medya
Arama
12 Ağustos 2022 - Cuma
 • USD
  17.9577
 • EURO
  18.5341
 • Gram Altın
  1033.8829
 • Çeyrek Altın
  1669.7209
Adana 27 °C

ADD Mersin Şubesi 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Dolayısıyla Basın Açıklamasında Bulundu

Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi, Kabotaj Bayramı dolayısıyla, basın açıklamasında bulundu:

BALTA LİMANI ANLAŞMASIYLA KAYBETTİK, LOZAN’DA KAZANDIK..!

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca kendi yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, tüm gelişmiş devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmektedirler. 1 Temmuz 1926 da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu sayesinde Türk denizciliğinin gelişiminde ciddi bir gelişme yaşanmıştır. Bu kanun kabotaj hakkının elde edilmesi amacıyla Türk gemi ve Liman işletmeciliğinin desteklenmesi için çıkarılmıştır. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı tekrar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına verilmiştir. Çünkü, Osmanlı Devleti ile Büyük Britanya imparatorluğunun 8 Ekim 1838 de imzaladığı BALTA LİMANI ANLAŞMASIYLA , imparatorluğun ‘kıyılarında ve limanlarında’ Osmanlı tüccarları vergi verirken, yabancı tüccarların vergisiz ticaret yapabilme ve mallarını kendi bayraklarıyla ve gemileriyle taşıyabilme hakkını elde etmişti. Daha sonra tüm Avrupa Devletlerinin tüccarlarına da tanınan bu hak nedeniyle Osmanlı Tüccarları zamanla yok olmuş, ülkemiz kıyılarında tüm ticareti Batılılar ele geçirmiş, Osmanlı sınırları içindeki tüm ticari gelirleri yurtdışına transfer edilmiş, böylelikle Osmanlı Tekel ve maliye sistemi ve hazinesi çökmüş, sonunda Osmanlı Devleti Galata bankerlerinden ve yabancı devletlerden sürekli borç para talebinde bulunur hale gelmişti. Bu durum Osmanlı İmparatorluğunun önce mali sonra, siyasi çöküşünü hızlandırdı. Padişahların yabancı devletlerin elçilerinin oyuncağı durumuna gelişinde Balta Limanı Anlaşmasıyla, kabotaj hakkında Batılılara tanınan ticari ve hukuki imtiyaz ve kapitülasyonlarla Osmanlı Devleti sınırları içinde ticaretin tamamıyla Batılıların eline geçmesinin hazinenin ve sarayın giderlerini karşılayamaz hale gelmesinde rolü çok büyüktür.

LOZAN ANLAŞMASIYLA TÜM İMTİYAZ VE KAPÜTÜLASYONLAR KALDIRILDI, MİLLİ ÇIKARLARA HİZMET EDEN MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ ATILDI

Kurtuluş Savaşı sonrasında 1922 yılı sonlarında başlayan Lozan Barış görüşmelerinde II. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü başkanlığındaki delegasyonumuz tarafından masada verilen büyük diplomatik mücadele sonucunda Batılılara denizde ve karada verilen tüm imtiyaz ve kapitülasyonlar, 24 Temmuz 1923 de imzalanan Lozan Anlaşmasıyla sonlandırılmıştır. Lozan Görüşmeleri arasında 4 Mart 1923 tarihinde sonuçlanan İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar sonrası kurulan milli bankacılık sistemiyle (İşbankası, Etibank, Şekerbank vb) ‘tam bağımsızlık’ temelinde ve BAĞIMSIZ VE DENK BÜTÇE anlayışı ile Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi canlanmış, ticaret ve ekonomi tamamen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları eliyle yapılır olmuş, kamu maliyesi giderek güçlenmeye başlamıştır. 1930 ların ortalarına gelindiğinde İzmir, İstanbul ve Ankara’nın dışında ekonominin gelişmemesi üzerine özel sermayenin yetersiz kaldığı Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin tüm geri kalmış yörelerinde KİT’ler eliyle devlet ekonomiyi canlandırmış, Eti Maden İşletmeleri, Sümerbank, Tekel Tütün fabrikaları, Şeker Fabrikaları, TPAO ile Batılıların teknolojisini vermediği Demir Çelik ve Cam Sanayi vb benzeri fabrika ve tesislerin Sovyetler Birliğinden alınan teknolojik ve ekonomik yardımlarla kurulmasının etkisiyle ekonomik gelişme yüzde 11 lere ulaşmıştır. Bu gelişmişlik seviyesine gelinmesinde 1 Temmuz 1926 da çıkarılan kabotaj yasasının önemi ve etkisi çok önemlidir. Bu nedenle 1. Cumhurbaşkanımız ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılından beri Kabotaj Bayramı olarak, 2007 den buyana da DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI olarak kutlanmaktadır.

KABOTAJ YASASI LİMANLARIMIZDA TAM OLARAK UYGULANIYOR MU?

Bugün “devletlerarası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla” ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER karlarını vergisiz olarak yurt dışına transfer edebilmektedirler. Mersin Limanı Doğu Akdenizdeki stratejik konumuyla Liman Faaliyetlerinden oluşan büyük elleçleme kapasitesine ulaştığı basında yer almıştır. Benzer şekilde Mersin Limanı sahası, yapılan sözleşme ve sağlanan kolaylıklarla ticari, faaliyetler serbestçe yapılabilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Liman Sahası içindeki faaliyetler üzerinde hemen hemen hiç bir denetim yetkisi ve geliri olmadığı yetkililer tarafından basında ifade edilmektedir. Ayrıca liman elleçleme hizmetlerinde bir çok kalemde gider kalemi çeşitlendirmesiyle istenen ödemelerin kira sözleşmesine aykırılığı da iddia edilmektedir. Böylelikle ihracatçılarımızın ihraç maliyetleri artmakta, uluslararası rekabet gücümüz azalmakta devlet hazinemizin gelirleri düşmesi söz konusudur. Öte yandan 10. Stratejik planda Mersin adıyla yeralan, ancak 11. Planda Mersin adının çıkarılmasıyla belirsizliğini koruyan ana konteyner limanının yapılmadığı için serbest piyasa anlayışının tam rekabet kuralıda ihlal edilmektedir.

MERSİN LİMANI, ÖNCELİKLE MERSİNLİLERİN ÇIKARLARINA HİZMET ETMELİDİR

ADD Mersin şubesi olarak Kabotaj yasasının 96. yıldönümünde Lozan Anlaşmasıyla kazandığımız haklarımız çerçevesinde Mersin limanının sözleşmesi ve statüsü yeniden gözden geçirilmeli, varsa devletimizin ve Mersinlilerin çıkarlarına aykırı sözleşme maddeleri değiştirilmelidir. Öte yandan 10. Stratejik Planda ve 1/100.000 ölçekli planda yer alan daha büyük kapasiteli ana konteyner limanı yatırımına derhal başlanmalıdır. ADD Mersin Şubesi olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu Yararına Çalışan bir kurum olmanın verdiği sorumlulukla bu gelişmeleri ve taleplerimizi kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine ve takdirine sunarız.

ADD MERSİN ŞUBESİ ...

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et